COTON DE TULÉAR

Coton Angels From Dolce

Chovatelská stanice COTON ANGELS FROM DOLCE

Vysvětlivky titulů k výstavám

Vítěz třídy

      Uděluje se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů šampiónů CAC).


      Třída dorostu: stáří od 6 do 9 měsíců
      Třída mladých: stáří od 9 do 18 měsíců
      Mezitřída: stáří od 15 do 24 měsíců
      Třída otevřená: stáří od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
      Třída pracovní: stáří od 15 měsíců, přístupná psům a fenám s uznanou zkouškou z výkonu
      Třída šampiónů: stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního šampióna,
            nebo národního šampióna členských států připojených k FCI
      Třída veteránů: přístupná psům a fenám, kteří dosáhli 8 let. Posuzuje se celková kondice a vyhlašuje
            "Nejlepší veterán"


Klasifikace

      Výborný- stužka modrá
      Velmi dobrý- stužka červená
      Velmi nadějný- stužka žlutá
      Nadějný- bílá
      Dobrý- zelená
      Dostatečný- stužka fialová
      Nedostatečný-
      Neposouzen-


Nejhezčí veterán

      Pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů


Oblastní vítěz

      Uděluje se na oblastní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů


Krajský vítěz

      Uděluje se na krajské výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů


Klubový vítěz

      Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se uděluje nejlepšímu jedinci psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů


Vítěz speciální výstavy

      Uděluje se nejlepšímu jedinci psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů


Národní vítěz

      Uděluje se na národní výstavě nejlepšímu jedinci psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů


BOB = Vítěz plemene

      Nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se uděluje nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez udělování titulu národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránůČekatelství


CAJC

      Čekatelství šampionátu mladých - může být uděleno výbornému 1 (psovi i feně) ve třídě mladých. uděluje se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní


CAC

      Čekatelství českého šampionátu krásy - může být uděleno výbornému 1 (psovi i feně) ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů. Zadává se na výstavě klubové,speciální, národní a mezinárodní


Res. CAC

      Může být uděleno výbornému 2 (psovi i feně) ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní


CACIB

      Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy - může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů


Res. CACIB

      Může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci (psovi i feně). Do této soutěže postupují: výborný 2 res. CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborný 1 CAC z ostatních tříd


Českým junioršampionem

      Se může stát jedinec, který na českých výstavách alespoň od dvou rozhodčí získal tříkrát CAJC, nebo získal 2 x CAJC a 1 x CAC v mezitřídě.


Českým šampionem

      Se může stát jedinec, který během dvou výstavních sezón získal alespoň od dvou rozhodčí 4 x ocenění CAC, přičemž minimálně 2 x na mezinárodní výstavě.


Českým grandšampionem

      Se může stát jedinec, který získal alespoň od dvou rozhodčí 3 x ocenění CAC v třídě šampionů nebo vítězů, přičemž minimálně 1 x na mezinárodní výstavě.


Interšampionem

      Se může stát jedinec, který nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den získal ve třech státech od tří různých rozhodčí 4 x ocenění CACIB.
      Kromě těchto titulů je každý pejsek a fenka na výstavě ohodnocen podle svého exteriéru charakteristikou výborný, velmi dobrý, nadějný a velmi nadějný (u štěňátek), dobrý příp. dostatečný.